Android: วิธีการตั้งและลบการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Set and remove reminders)

เพื่อไม่ให้คุณผู้ใช้พลาดดูรายการโปรดอีกต่อไป คุณสามารถตั้งให้แอพ TVGuiden แจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับรายการที่อยากดู ตามวิธีการดังนี้

1) เลือกช่องที่มีรายการที่อยากดู 

 

 

2.1) คลิ๊กค้าง (ประมาณ 2 วินาที) ที่รายการที่ต้องการตั้งให้แจ้งเตือน หรือ

 

2.2) กดเข้าไปที่รายการที่ต้องการตั้งให้แจ้งเตือน แล้วกดที่ไอคอนรูปกระดิ่ง

(ถ้าประเภทของรายการเป็นซีรี่ย์ จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าต้องการให้แจ้งเตือนครั้งเดียว หรือให้แจ้งเตือนทุกอาทิตย์แบบในรูปด้วย)

 

 

3) หลังจากเลือกแล้ว ไอคอนรูปกระดิ่งจะเปลี่ยนสี (ในรูปตัวอย่าง เราตั้งแบบให้แจ้งเตือนทุกอาทิตย์)

4) คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่จะให้แอพแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ โดยเข้าไปที่ "การตั้งค่า" (Setting)

5) จากนั้น เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้แอพแจ้งเตือนล่วงหน้า (1, 5, 10, 15 และ 30 นาทีล่วงหน้า)

 

 

 

 

วิธีการลบการตั้งแจ้งเตือน

 1) ไปที่เมนู "การตั้งแจ้งเตือน" (Notifications) 

 

 

2) แอพจะโชว์ลิสต์การแจ้งเตือน (Notifications) ที่เราเคยตั้งไว้ทั้งหมด

   

3) คลิ๊กค้างที่โปรแกรมที่ต้องการลบการตั้งแจ้งเตือน (Remove reminder) จะมีเมนูโผล่มาให้เรากดลบ

 

ข้อคิดเห็น