ฉันจะสามารถปิดการตั้งแจ้งเตือนซีรี่ส์บน iPad ได้อย่างไร

1. บนแถบหน้า "ช่องทีวี"(Channel) ทางซ้าย  เลื่อนไปด้านบนสุดของหน้า

2. เลือก "รายการของฉัน" (My programs)

3. เลือกรายการที่คุณอยากปิดการตั้งแจ้งเตือน

4. เลือกเอาเครื่องหมายถูกออก

5. กลับไปก่อนหน้านี้
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น