Android 2.85

TVGuiden Android เวอร์ชั่น 2.85 รีลีสเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2015

เวอร์ชั่นนี้มีอะไรใหม่บ้าง?
- เพิ่มหน้า "Documentaries" (สารคดี) สำหรับทุกประเทศยกเว้น ประเทศไทย
- ปรับปรุงหน้า "Channel Management" (การจัดการช่อง) เพื่อให้การเลือกเพิ่มช่อง หรือจัดการช่องทำได้ง่ายขึ้น
- Bugfixes

ข้อคิดเห็น