ทีวีไกด์ของฉันไม่โชว์ตารางรายการทีวีช่องใดๆเลย หรือโชว์ว่า "ไม่มีรายการ"

 
มีความเป็นไปได้ที่แอพจะเข้าใจผิดว่าคุณอยู่ในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ
 
 
คุณสามารถเลือกประเทศให้ถูกต้องด้วยตัวเองตามวิธีดังนี้
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น