iPad: การเลือกประเทศในแอพให้ถูกต้อง

ถ้าหากแอพประเทศให้คุณผิด จะไม่มีตารางรายการโชว์ในแต่ละช่อง หรือโชว์ข้อความว่า "ไม่มีข้อมูล"

การเลือกประเทศใหม่ให้ถูกต้องสามารถทำได้โดย

จากหน้าหลัก 

1. เลือกช่องทีวีใดก็ได้เพื่อเข้าสู่อีกหน้า
2. เลือกเครื่องหมาย "settings" ข้างล่างด้านซ้าย
3. เลือกประเทศของรายการจากเมนูตามต้องการ แล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"

4. เลือก "ภาพรวม" (Overview) ด้านบนซ้ายของโปรแกรมเพื่อกลับสู่หน้าหลัก

 

ข้อคิดเห็น