Android: การเลือกประเทศในแอพให้ถูกต้อง

ในเบื้องต้นแอพ TVGuiden จะเดาประเทศที่คุณต้องการดูตารางรายการแบบสุ่ม ถ้าหากว่ามันเดาผิด คุณสามารถแก้ไขได้โดยการ;
 
1. เลือก “Setting” (การตั้งค่า) 
2. เลือก ประเทศที่ต้องการ
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น