วิธีการเพิ่มช่องรายการใน TVGuiden

วิธีการเพิ่มช่องรายการใน TVGuiden 

  1. เลือกเครื่องหมาย “+" ด้านซ้ายบนของหน้า “Now” (ตอนนี้)
  2. เลื่อนดูลิสต์ช่องรายการจนกว่าจะพบช่องที่อยากจะเพิ่ม
  3. เลือกช่องที่ต้องการ โดยหลังจากเลือกแล้ว ช่องนั้นจะโชว์เครื่องหมายถูก
  4. กลับไปที่หน้า “Now” (ตอนนี้) โดยปกติแล้ว ช่องที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่จะอยู่ด้านล่างของลิสต์ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของช่องได้โดยเลือกที่เมนู “Edit” (แก้ไข) ตรงด้านบนขวาของหน้าจอ

 

ข้อคิดเห็น