Hvordan organisere kanaler (app versjon 1.9.8 og høyere)

For å velge og / eller sortere kanalene dine, trykk på "Redigere" (1)

 

 

Inne på "Kanaler" kan du finne kanaler ved å scrolle opp og ned på skjermen (2.), eller ved å søke (3.).

For å velge eller fjerne kanaler, trykk på kanalen du vil velge. Aktive kanaler er merket med "v" (4.).  

Ønsker du å sortere kanalene trykk på "Sortere" (5.) eller på "Ferdig" (6.) for å gå tilbake til oversikten.

 

For å sortere kanalene, trykk til høyre på kanalen og dra den opp eller ned til ønsket plass.

Trykk "Ferdig" for å gå tilbake.

 

 

 

 

Kommentarer