Hvordan legger jeg til varslinger for et program på iPhone

For å legge til varsling, finn programmet i oversikten.

  • Velg programmet du vil ha varsling om (1)
  • Trykk på "Bjellen" for å aktivere og deaktivere varsling (2). Dersom det er en serie og vi har informasjon om det, kan du også aktivere varsling for hver uke (3).

 

    

  • For å få oversikt over alle dine varslinger, eller for å redigere dem, trykk på menyen (4) 
  • For å endre hvor lang tid i forveien du får en varsling, trykk på "Rediger" (5)

 

Kommentarer