Hvordan bruker jeg varslinger på iPad?

For å sette varslinger på iPad

Du setter varsling for et program ved å trykke på varslings-ikonet på detaljsiden om programmet. Du kommer inn på detaljsiden ved å trykke på programmet fra kanaloversikten, Populært, Filmer, Serier eller en annen av programlistene. 

 

For å redigere tid for påminnelser

Gå til oversikten over påminnelser. Du får frem oversikten ved å trekke kanall-listen ned. Trykk på "Påminnelser" øverst i listen.

 

Klikk på "Rediger" øverst til høyre og velg tid før programstart du vil på påminnelsen. Du må ha samme tid for alle påminnelser. 

 

 

Kommentarer